SEARCH.CRYSTAL.cz

Z tiskových zpráv a článků

Čas se nedá zastavit

Rok 2004 je pro Asociaci turistických informačních center ČR rokem velmi významným - uplyne 10 let od chvíle, kdy se završilo několikaměsíční úsilí a v říjnu 1994 se mohli po dlouhých přípravách sejít zástupci turistických informačních center, kteří měli zájem sdružit se v asociaci, jež by hájila jejich...

Jsou nejlepší v Česku

V prosincovém čísle vyhlásil odborný časopis COT Business výsledky prvního ročníku soutěže COT "Náš kraj 2002". V kategorii Nejlepší informační centrum v ČR zaznamenala výrazný úspěch turistická infocentra, která jsou členy Asociace turistických informačních center ČR. Tato tři "íčka" obdržela ocenění...

Nové vedení asociace

Na celostátním jednání členského fóra Asociace turistických informačních center byla zvolena nová rada asociace. Poprvé od vzniku byla zvoleni představitelé za jednotlivé kraje tak, jak to odpovídá státoprávnímu uspořádání. Po skončení jednání členského fóra se sešli nově zvolení členové rady, aby mezi...

Hledám, hledáš, hledáme...

Co tak můžeme hledat - někdo hledá dopravní spojení, někdo správnou cestu, chlapi hledají šikovnou a pohlednou ženskou, ženské zase šarmantního chlapa (někdy také materiálně zajištěného), často určitě hledáme peníze, které nám rychle v peněženkách nebo z platebních karet ubývají a my se nemůžeme dopočítat...

Setkání ve Zlíně

Ve dnech 10. - 11. května pořádá město Zlín setkání představitelů veřejné správy a podnikatelských subjektů. Na programu druhého dne bude představení turistických informačních středisek čtyř okresních měst Zlínského kraje, problematika cyklostezek a návrh společné práce na rozvoji turistiky kraje.

Prospěšná akce

PRAHA nj- V listopadu loňského roku jsme měli možnost zúčastnit se workshopu MADI, především jeho části týkající se Dne regionů. Pro asociaci to byla, ostatně jako již v předcházejícím roce, velmi prospěšná akce. Byla to jedna z možností jak představit naši asociaci a v jejím rámci i ty členy, kteří...

Naše poradna

Na jednáních členského fóra naší asociace, především pak v neformálních diskusích v průběhu přestávek, se setkáváme s nejrůznějšími dotazy týkající se činnosti turistických informačních center, živnostenského zákona, s tím, jak se nový zákon o cestovním ruchu dotýká turistických informačních center apod.

Kolik nás je

Rada asociace v roce 1999 na členském fóru v Ústí nad Labem předkládala členskému fóru ke schválení návrh na některé změny ve stanovách, které se především týkaly toho, aby se asociace stala asociací cechovního typu a dále, aby byly přijaty zásady přijímání nových členů, objevily se v diskusi i obavy,...

Kam za poznáním

V dubnu loňského roku jsme uskutečnili třídenní odborný zájezd na Slovensko, v rámci kterého jsme mimo jiné navštívili několik turistických informačních center. Byla to zároveň jedna z výborných možností jak si mezi sebou vyměnit pracovní zkušenosti, navázat nové pracovní i osobní kontakty. Zájezd se...

ČCCR má nové íčko

PRAHA. Česká centrála cestovního ruchu otevřela v Praze na Vinohradech nové informační středisko a knihovnu. Nejen turisté, ale i odborná veřejnost, zde najdou velké množství informací. Zástupci regionů mají možnost využívat zdarma prostory k nejrůznějším výstavám a konferencím. Zapůjčení materiálů je...

Co my na to

V minulém čísle jsme uveřejnili první část názorů k navrženému standardu pro turistická informační centra, k nimž patří i požadavek na příslušné vzdělání. Dnes uveřejňujeme druhou část došlých příspěvků. Celkem se k této problematice vyjádřilo 21 našich turistických informačních center, členů asociace....

Rada jednala

Neratovice (ja). Na dubnovém jednání se sešla rada Asociace turistických informačních center České republiky. V úvodu zhodnotila účast asociace na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze. Konstatovala, že naše účast byla úspěšná a měla dobrou odezvu mezi odbornými návštěvníky i občanskou...

Regionální den na Českolipsku v rámci turistického regionu Český Sever

Dne 11. května 2000 se bude konat v okrese Česká Lípa regionální den. Jednoduše řečeno se jedná o autobus novinářů, kteří stráví v našem okrese jeden, plně nabitý, den. Jejich cesta začíná v okresním městě Česká Lípa v hotelu Kahan, odkud pokračují do Nového Boru, kde u příležitosti 130. výročí SPŠS...

Výhody členství

Možná i vy si občas říkáte, jakou konkrétní, finančně vyčíslitelnou protihodnotu získáváte za 4000 Kč, které za rok zaplatíte asociaci. Pokud bych pominula již zmiňované uveřejňování adresáře "íček " v mapách a stránky na Internetu, prezentace na MADI či na Holiday Worldu, mohu posloužit konkrétním výsledkem,...

Do vlastních řad

Když se podíváte do odborných časopisů píšících o cestovním ruchu, objevují se zde články a fotografie z valných hromad a setkání různých sdružení a asociací působících v České republice. Program jednání je vždy nabitý a na fotografiích je vidět obrovská účast členů těchto asociací. Zároveň většina těchto...

Zamyšlení nad účastí

Dubnová Kroměříž odstartovala nový trend setkání členů Asociace turistických informačních center. Těšili jsme se, že se na dalším setkání sejdeme v hojném počtu a prodiskutujeme řadu problémů. K našemu velkému zklamání se sešlo slovy šestnáct členů asociace. Klademe si otázku, zda byl tento nezájem hlavně...

Uměl si vybrat

Když chybělo jen několik málo dnů do zářijového jednání rady asociace v Pardubicích, ozval se telefon. Na druhém konci byl Emil Fedoš, člen rady, jinak manažer cestovního ruchu Správy Pražského hradu. Důvodem telefonátu byla omluva z jednání. Musela jsem uznat, že byla pádná. Emil se totiž zařadil k...

Z jednání rady

PARDUBICE - Před vlastním jednáním rada navštívila Internet - Informační centrum Pardubic,které je členem asociace. Luděk Šorm seznámil členy rady s novou prezentací asociace na Internetu. Rada s podobou prezentace vyslovila souhlas a zároveň souhlasila se začleněním databanky akcí jako informačního...

Jak to vidím

Myšlenka na založení Asociace turistických informačních center ČR (tehdy ještě A. T. I. S.) vznikla na podzim roku 1993 v Hradci Králové, kde ministerstvo hospodářství pořádalo seminář o turistice. Zde bylo tehdy představeno i nové sdružení na podporu cestovního ruchu pro oblast Českého ráje s názvem...

Užitečné setkání

TOUR REGION FILM se v letošním roce opět tradičně konal v Písku. Pořadateli šestého ročníku filmového festivalu a spolu s ním třetího ročníku festivalu regionálních propagačních materiálů TOURPROPAG a v neposlední řadě novinky TOUR REGIONU FÓRUM (cyklus přednášek na téma rozvíjení cestovního ruchu byli...

Upozornění členům

Upozorňuji všechny členy, že údaje uvedené v kontaktních adresách jsou použity podle posledního nahlášeného stavu. Je v zájmu pracovníků každého turistického informačního centra, aby jakékoli změněné údaje týkající se kontaktů sdělili co možná nejdříve sekretariátu. Adresář používáme poměrně často a...

Zásadní obrat

V revizní zprávě na dubnovém členském fóru v Kroměříži jsme s radostí konstatovali, že asociace v průběhu roku 1998 výrazně změnila styl práce směrem k podstatně větší efektivnosti. Zatímco vroce 1997 činily její náklady více než jeden milion korun, v roce následujícím zredukovala své náklady na cca...

Sama o sobě

Narodila jsem se v jihočeském Táboře, kde jsem prožila většinu života. Po maturitě na táborském gymnáziu jsem odešla studovat do Prahy na Vysokou školu zemědělskou. Studium jsem ukončila v roce 1984. Nastoupila jsem do Českého rozhlasu Praha jako redaktorka zpravodajství a publicistiky. Poté mi byl nabídnut...

Umět využít informací

Snad nikdo z členů rady asociace není tak "propadlý” internetu, informačním technologiím, analytice informačních zdrojů jako Tomáš Soukup, zastupující region středních Čech. Ve třiceti třech letech dokonale využívá všech možností pro získávání a využívání potřebných informací, které současná technika...

Znovu v radě asociace

Když se měla v prosinci roku 1998 sejít rada asociace ke svému jednání na Pražském hradě, stalo se, co se stát nemělo - souhrou všech možných náhod, od nemoce počínaje, přes služební cestu až po přívaly sněhu, se na poslední chvíli rušilo jednání rady. To přineslo komplikace EMILU FEDOŠOVI, manažerovi...
OLOMOUC - Informační středisko ve městě se kromě běžných pracovních záležitostí podílelo na zajištění a organizaci Dne otevřených dveří organizovaného u příležitosti Dnů evropského kulturního dědictví, oslav 150. výročí nastoupení na trůn Františka Josefa I., které se uskutečnilo v Olomouci, dále Olomouckého...

První krok

Vážení přátelé, naše Asociace turistických informačních center České republiky existuje již od října roku 1994. V průběhu období jsme prošli složitým vývojem. Mnoho věcí se podařilo, některé jsme, i přes veškerou snahu, nezvládli podle našich představ. Hodnotit, proč tomu tak je, není smyslem tohoto...