SEARCH.CRYSTAL.cz

Začátky nebyly lehké

Vážení přátelé,
věřím, že tímto oslovením jsem nikoho neurazil a naopak si myslím, že všichni lidé, které spojuje nějaká společná myšlenka či cíl, by měli být přáteli.
Tak tomu bylo na počátku našeho úsilí při ustanovení organizace, která měla zastřešovat informační střediska v České republice. Nyní jsem byl jedním ze zakládajících členů požádán, abych připomenul pro ty, kteří se zúčastňovali našich akcí v minulosti, či současné členy, jak vše vlastně začínalo....

Platnost obrázku vypršela.

V úvodu našeho snažení byla myšlenka vytvořit na území České republiky organizaci, jenž by pomáhala koordinovat činnost v oblasti tvorby regionální nabídky produktů cestovního ruchu. Po velkých společenských změnách počátkem tohoto desetiletí se v naší republice začalo projevovat působení zahraničních aktivit, které měly napomoci rozvoji cestovního ruchu v České republice.
Jednou z nejznámějších aktivit byl projekt U. N. D. P., který financovala vláda Spojených států amerických. Zde jsem se poprvé setkal s tím, jak může být koordinována podpora rozvoje cestovního ruchu a jak jsou v těchto projektech cíleny finanční prostředky do jednotlivých regionů.
Výsledkem tohoto snažení byla realizace projektu "KORIDOR", který, jako modelový příklad, dokázal provázat spolupráci několika měst v Českém ráji a Podkrkonoší
Na základě této aktivity pozvolna vznikal zájem ostatních regionů. Cílem všech nás bylo společně koordinovat činnost informačních středisek na celém území republiky a vytvářet pravidla a základní normy, které by pomáhaly k zajištění standardů ve službách pro návštěvníky a občany těchto měst.
Dopracovat se do stadia oficiálního založení asociace, jako občanského sdružení, byla pro několik zakládajících členů práce nadlidská, jelikož všichni zúčastnění se podíleli na této celorepublikové aktivitě v rámci svého volna a na základě svých osobních nákladů. Proto mi dovolte, abych nyní využil tohoto článku k osobnímu poděkování všem zakládajícím členům, za obětovaný čas a iniciativu.
Naše úsilí se podařilo dotáhnout do úspěšného konce v roce 1994. Na první valné hromadě bylo schváleno založení Asociace turistických informačních středisek (A. T. I. S.) společně se stanovami a vedením asociace. Činnost se rychle rozvíjela a bylo znát to, že se ke spolupráci hlásilo mnoho dalších aktivních členů. Tato okolnost způsobila, že se začaly objevovat velmi dobré vyhlídky budoucího rozměru působení A. T. I. S. Zvláště v období vytváření informačního a rezervačního systému, který mohl být používán na celém území republiky.
S odstupem času tento fakt považuji za zlomový, jelikož se zde začaly projevovat osobní zájmy aktivních účastníků o vlastní profit na budoucnosti této koncepce. Později to také znamenalo největší kolize, které jsme nedokázali ve vedení A. T. I. S. vyřešit. Zodpovědně přijímám, že jako výkonný prezident A. T. I. S. jsem měl tomuto vývoji zabránit, ale v narůstajícím objemu práce a tím i větší odpovědnosti za asociaci, jsem musel velké množství odborných jednání a rozhodnutí přenést na mé kolegy ve vedení, kterým jsem v dané chvíli absolutně důvěřoval. Pozdější vývoj ukázal, že to byla chyba, která vyústila v můj odchod z A. T. I. S. Berte výše uvedené řádky jako mou stručnou a subjektivní charakteristiku, kterou píši po několika letech od ukončení mého aktivního působení v A. T. I. S.
Budoucnost je však rozhodující a já rád přijal informaci o tom, že A. T. I. S. (nyní A. T. I. C.) žije, že má 65 členů, má svůj program, cíle a také své vedení. Nechci se stavět do role rádce, to by mohlo být na základě výše uvedených kritických řádek bráno jako drzost. Základním předpokladem úspěšné práce v takové organizaci jako je Asociace turistických informačních center, je společně odhadnout své síly, dobrou analýzou situace stanovit co nejreálnější cíle a využívat všech kapacit uvnitř organizace k tomu, aby se prosadily, a to nejen v oblasti cestovního ruchu, ale také vůči státním institucím, které nejsou a nikdy nebyly cestovnímu ruchu po roce 1989 nakloněny.Budoucnost je však rozhodující a já rád přijal informaci o tom, že A. T. I. S. (nyní A. T. I. C.) žije, že má 65 členů, má svůj program, cíle a také své vedení. Nechci se stavět do role rádce, to by mohlo být na základě výše uvedených kritických řádek bráno jako drzost. Základním předpokladem úspěšné práce v takové organizaci jako je Asociace turistických informačních center, je společně odhadnout své síly, dobrou analýzou situace stanovit co nejreálnější cíle a využívat všech kapacit uvnitř organizace k tomu, aby se prosadily, a to nejen v oblasti cestovního ruchu, ale také vůči státním institucím, které nejsou a nikdy nebyly cestovnímu ruchu po roce 1989 nakloněny.
K tomu vám přeji hodně sil.

Zlatko Voráček,

první prezident