SEARCH.CRYSTAL.cz

ROKYTNICE NAD JIZEROU

Dalším novým členem asociace se stala cestovní kancelář ROKtour z Rokytnice nad Jizerou. Na trhu cestovního ruchu působí již šestým rokem. Po stejnou dobu "suplují” informační centrum v Rokytnici nad Jizerou. Majitelé kanceláře Dana Zemánková a Vlastislav Hlavsa již v loňském roce začali jednat s Městským úřadem v Rokytnici nad Jizerou o tom, že budou činnost informačního centra pro město vykonávat oficiálně. Městská rada již schválila, že ROKtour bude vykonávat funkci městského informačního centra a také zajišťovat propagaci rekreačního a sportovního střediska. Zbývá jen podepsat smlouvu.