SEARCH.CRYSTAL.cz

Z jednání členského fóra

JIHLAVA (nj). Ve dnech 13. - 14. září se konalo v Jihlavě členské fórum naší asociace. Jako host se jednání zúčastnil Petr Kratochvíl za Českou centrálu cestovního ruchu.v

Platnost obrázku vypršela.

Zaplněný sál svědčí o tom, že účast členů asociace na jednáních členského fóra neustále stoupá. Doufejme, že v příštím roce budeme, až na výjimky, v plném počtu.
Po projednání organizačních záležitostí byly na programu zpráva o činnosti rady za období 1999 a 2000, zpráva o plnění usnesení předcházejícího členského fóra, průběžná zpráva o plnění plánu činnosti za letošní rok, zpráva o stavu členské základny, celková zpráva o uzávěrce hospodaření za rok 1999, návrh rozpočtu na rok 2001, zpráva revizní komise, návrh plánu činnosti na rok 2001 a organizační záležitosti.
Po skončení jednání byl na programu společenský večer, který mezi účastníky večera byl dlouho očekáván. Nechyběla ani bohatá tombola, která se nám setkání od setkání rozrůstá a zkvalitňuje. Po slavnostní večeři byla na programu tzv. Malá Pardubická, kterou připravil, zorganizoval a průvodním slovem provázel Luděk Šorm z pardubického íčka. Soutěžili všichni - bez ohledu na věk, postavení, tituly. Mnozí až žasli, jaké sportovní výkony jsou schopni podat, když je všichni přihlížející povzbuzovali. Vítězem této soutěže se stal Martin Prorok z informačního centra Lázně Bohdaneč. Ti starší jen konstatovali - no jo, mládí.
Ještě jeden údaj závěrem. Počet účastníků nám od setkání k setkání stoupá. Zaznamenali jsme rekordní počet přítomných. A kdyby přijeli i ti, kteří to písemně přislíbili, tak jsme byli ještě šťastnější. A nám nezbývá než opět konstatovat, že ti, kteří nepřijeli, mohou litovat.

Platnost obrázku vypršela.

Martin Prokop, vítěz Malé pardubické