SEARCH.CRYSTAL.cz

Zásadní obrat

V revizní zprávě na dubnovém členském fóru v Kroměříži jsme s radostí konstatovali, že asociace v průběhu roku 1998 výrazně změnila styl práce směrem k podstatně větší efektivnosti. Zatímco vroce 1997 činily její náklady více než jeden milion korun, v roce následujícím zredukovala své náklady na cca 200 tisíc Kč (tzv. na dvacet procent předešlého stavu).
Přitom díky zpravodaji a internetové prezentaci začala být její činnost mnohem více vidět. V průběhu revize jsme ověřili, že evidovaný majetek i finační prostředky A. T. I. C. ČR odpovídají skutečnosti.

Luděk Šorm, revizor A. T. I. C. ČR