SEARCH.CRYSTAL.cz

Centrum pro všechny

KOPŘIVNICE - Kopřivnické informační centrum najdete ve středu města ve vstupní hale kulturního domu. Toto umístění také částečně ovlivňuje jeho činnost. Kromě běžných služeb, které nabízejí všechna informační centra, jsme se postupně stali i jakýmsi "odrazovým můstkem" kulturního a společenského dění ve městě.
Jedná se především o předprodej vstupenek na veškeré programy pořádané kulturním domem, včetně předplatného na divadelní představení a koncerty vážné hudby, ale i na akce pořádané jinými organizacemi. S tím souvisí také naše výpomoc při zajišťování těchto programů. V zimním období to jsou například taneční kurzy či plesy, v létě třeba dětské příměstské tábory nebo kopřivnická pouť. Úzce spolupracujeme s kopřivnickým klubem invalidů, Klubem důchodců a dalšími.
Každoročně se v našem městě koná spousta různých akcí a festivalů, jako například International Tatra Veteran Rallye Beskydy, Barum Rallye - mistrovství Evropy rallye jezdců, Tatra - pohárová soutěž ve standardních a latinskoamerických tancích, Kopřiva - přehlídka netradičních divadel, Kopřivěnka - přehlídka loutkových divadel, Kafka - celostátní přehlídka tvorby TV studií a kabelových televizí, Letní rockové šlahouny - festival rockové hudby aj.
Organizátoři těchto akcí také využívají našich služeb. Souvisí s tím pomoc při propagaci akce, předprodej vstupenek, propagace města a celého regionu při zahájení a průběhu programů.
Tradicí se stala služba pro naše nejmenší. Je jí předprodej vstupenek do Loutkového divadla a spolupráce s jeho dvěma soubory.

Dagmar Hyklová

vedoucí MIC Kopřivnice