SEARCH.CRYSTAL.cz

Setkání infocenter Moravskoslezského kraje

V pondělí 30. června 2003 se v zasedacím sále Zastupitelstva Moravskoslezského kraje uskutečnilo pracovní setkání informačních center, které fungují na území kraje.
Jednání, které zahájila Ing. Jitka Švihelová (na prvním snímku) a nadále moderovala Ing. Petra Papoušková, bylo věnováno zejména konkrétním záležitostem dotačních programů Podpora sítě informačních center v letech 2002 a 2003.
Setkání informačních center Moravskoslezského kraje
Následující programový blok byl v režii Luďka Šorma, jenž jako ředitel sekretariátu A.T.I.C. ČR seznámil přítomné s podstatou A.T.I.C. ČR jako oborového cechu informačních center ČR. Mj. projevil zájem o užší komunikaci se všemi informačními centry (i těmi, kteří nyní ještě nejsou členy profesního sdružení), aby poskytování informací a statistických údajů o návštěvnosti se zjednodušovalo a aby se tyto informace nechaly sumarizovat za celou republiku. Jedině tak lze posílit obecné povědomí o smyslu, dosažených výsledcích práce a významu celé naší specifické profese.
Setkání informačních center Moravskoslezského kraje
V závěrečném programovém bloku Ing. Petr Kratochvíl (ředitel odboru regionalistiky ČCCR) prezentoval současnou situaci v oblasti CR v ČR.
Připomněl, že v dubnu 2001 byla nastartováno zpracovávání Programů rozvoje cestovního ruchu v jednotlivých regionech. V srpnu 2003 budou všechny programy uzavřeny. V roce 2003 bude zpracována Kompilace, tj. srovnávací materiál charakterizující pozici CR u nás (v ČR). Rodí se Destinační management. Subjekt propagující a řídící CR v daném regionu směrem do republiky a do zahraničí, spolupracující se subjekty CR v regionu apod. Činnosti informačních center se nejvíce dotýká aktivita ČCCR a A.T.I.C. ČR při jednotném značení oficiálních IC. Zájemci se mohou obrátit přímo na ČCCR, která uhradí plnou výši nákladů na výrobu tohoto označení. Všechna IC, kterým bude přiděleno oficiální značení budou oficiálně presentována směrem do ČR a do zahraničí.
Setkání informačních center Moravskoslezského kraje
Aktivita Moravskoslezského kraje v oblasti informačních center není jednoznačná: zatímco na jedné straně správně posiluje systémové vazby mezi jednotlivými informačními centry (dokonce přispívá k teritoriálnímu rozdělení území mezi IC tak, aby nezůstalo žádné místo neobslouženo), praktické kroky v oblasti informatiky bohužel trpí nekoncepčností, uzavřeností a přijímáním krátkozrakých nesystémových řešení.

Luděk Šorm,
provozovatel Informačního centra města Pardubic
a ředitel sekretariátu A.T.I.C. ČR

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím 2 názory)

19.03.2004 v 09:39Petr

Dobrý den. Chtěl bych upozornit na arogantní chování ředitele BIC p. Kolčárka. Zhruba před dvěma měsíci jsem v diskusi na www.beskydy.com zveřejnil můj názor, že BIC se občas ke klientům chová s nezájmem, což je dle mého názoru nesporné. Na stejný názor přišla i MF Dnes se svým letním testem TIC. Můj příspěvek byl následující den vymazán právě ředitelem BIC. Tento jeho krok považuji za vrcholný akt arogance. Podotýkám, že příspěvek neobsahoval vulgarismy, byl "pouze" kritický. Zajímalo by mě stanovisko ATIC k této skutečnosti. Děkuji. Petr


19.07.2003 v 12:18Petr Kolčárek

V reakci na článek kolegy Luďka Šorma, ředitele sekretariátu ATIC (to jsem z toho blázen, kdybychom měli sekretariát včetně ředitele měla by práce vypadat trošku jinak) :o)).
Aktivita Moravskoslezského kraje, PRÁVĚ JE, v porovnání s předchozím vývojem podpory TIC jak státem, tak jinými orgány a institucemi, JEDNOZNAČNÁ, a to pozitivně jednoznačná. Filozofie dotačního titulu podpora TIC, v současné době je již vypsán další běh, je dle mého názoru zcela jasná, podpořit další rozvoj informačních center, zkvalitnění jejich činnosti zkvalitnění vybavení a podobně. Bohužel se ne zcela povedla pouze jedna část celého programu, (osobně odhaduju její důležitost v celém programu tak na 15 - 20%)a to je rozjezd a fungování tzv. přehledu akcí a některých dalších informací, což je škoda, ale chyby dělá každý. Ale základní cíle rozhodně program splnil.
Petr Kolčárek, člen rady ATIC za Moravskoslezský kraj


Zveřejněno 07.07.2003 v 13:19 hodin