SEARCH.CRYSTAL.cz

Setkání informačních center Pardubického kraje

V pátek 16. května 2003 se z iniciativy Ondřeje Kudrnáče, člena rady Pardubického kraje, a pracovníků odboru regionálního rozvoje ve velkém jednacím sále Krajského úřadu uskutečnilo jednání pracovníků informačních středisek Pardubického kraje.
Setkání informačních center Pardubického kraje
Pardubický kraj považuje turistická informační centra za své důležité partnery při rozvoji cestovního ruchu na celém území kraje. Proto vyhlásil grantový program "Zkvalitnění služeb informačních center v Pardubickém kraji" a přispívá k posilování systémových vazeb mezi jednotlivými poskytovateli informací. Aby "íčka", která mají různé zřizovatele a často diametrálně odlišné provozní podmínky, se rozvíjela jako jeden velký a efektivně fungující systém.
Setkání informačních center Pardubického kraje
Kromě grantového programu byl široce diskutován ediční plán propagačních materiálů a prezentačních aktivit Pardubického kraje. Účastníci se měli možnost seznámit s činností profesního sdružení (cechu) Asociace turistických informačních center České republiky (A.T.I.C. ČR) a vyslechli i prezentace Muzea průmyslových železnic v Mladějově a pevnostního systému v Králíkách.
Společná jednání pracovníků informačních center jsou velmi užitečná a Pardubický kraj v jejich organizování bude pokračovat.

Luděk Šorm,
provozovatel IC města Pardubic
a ředitel sekretariátu A.T.I.C. ČR