SEARCH.CRYSTAL.cz

Databanka akcí má "nová střeva"!

V průběhu léta byla spuštěna nová verze software Databanky kulturních, sportovních, společenských a turistických akcí, která v prostředí internetu funguje již od roku 1997 v několika stovkách grafických mutací.
Princip jejího fungování je velmi jednoduchý: Každý z pořadatelů (nebo Informační centrum) má možnost zcela zdarma zapsat do systému své pořady či akce. Tyto informace jsou následně filtrovány do velkého množství různých internetových serverů podle následujících kritérií:
  • kdo akci pořádá nebo o akci informuje (na internetových stránkách pořadatele, města či informačního centra se zobrazí pouze jeho akce)
  • kde se akce koná (např. akce konaná v Žamberku se zobrazí na stránkách www.orlicke.hory.cz, na www.okresy.cz jako součást okresu Ústí nad Orlicí, na www.kraje.cz či www.pardubicko.cz jako součást informací o Pardubickém kraji, na www.vychodni.cechy.cz jako součást informací o turistickém regionu Východní Čechy a na celé řadě celorepublikových serverů např. www.kalendar.cz nebo www.czech.republic.cz, www.vylety.cz,...)
  • jakého druhu akce je (např. www.cyklotrasy.cz, www.koncerty.cz, www.disko.cz,...)
Ačkoliv se vzhledově pro uživatele mnoho nezměnilo, zdrojový kód software je zcela nový a výrazně rozšiřuje jeho dosavadní užitnou hodnotu:
  • Každý zájemce o publikování v Databance nemusí žádat provozovatele o přístupové heslo, ale sám se zaregistruje a přístup si vytvoří (ochrana je nutná, aby nikdo cizí nemohl měnit či mazat cizí záznamy).
  • Uživatel nyní může zadat do systému dlouhodobě konanou akci (např. výstavu) pouze jedním záznamem (od-do data konání), přičemž pro výjimky z provozní doby (např.zavírací dny) využije položku poznámky.
  • Systém je připraven pro hromadný import dat, např. lokálních databází jednotlivých informačních center. Protože každý má jinou strukturu dat, příslušné filtry budou řešeny individuálně.
  • Systém je integrován s encyklopedií, takže ze záznamu o akci se lze bez problému prokliknout i k dalším informacím o místě, kde se akce koná, a k jeho nabídce informací o dalších pamětihodnostech či o nabídce místních služeb.
  • Ke každé informaci se zobrazuje nejenom kdo informaci pořídil, ale i kdy se tak stalo. Kontaktní adresa byla samozřejmostí již v minulé verzi programu.
  • Každý záznam lze doplnit o fotografii a o odkaz na další informace.
  • Systém je nyní připraven k postupné integraci s prodejním a rezervačním systémem TICKETS.CZ, aby pořadatel měl možnost (nikoliv povinnost) nabídnout on-line vstupenky do prodeje prostřednictvím internetu a mnoha obchodních míst, např.informačních center.
Věříme, že uvedené změny ještě více přispějí ke spokojenosti uživatelů našeho informačního systému, k nimž patří i řada informačních center. Jim za dosavadní spolupráci upřímně děkujeme.

Další případné otázky rád zodpoví a eventuální podněty pro další vylepšení Databanky akcí uvítá:

Luděk Šorm, ředitel
V Perníkové chaloupce 38
533 52 Ráby u Pardubic
Česko (CZ)
tel: (+420) 466 612 474
(+420) 602 413 134 - ředitel
fax: (+420) 466 612 474