Návrat na hlavní stranu

Lázně Bohdaneč

Městsko-lázeňské informační centrum Lázně Bohdaneč, o. p. s. čeká na přijetí do Asociace turistických informačních center České republiky.
Samospráva města Lázně Bohdaneč se rozhodla aktivně působit ve prospěch rozvoje města a mikroregionu. Pro úspěšnou realizaci strategického plánu se jako klíčový ukázal projekt informačního centra.
Po týdenním zkušebním provozu zahájilo 11. září 2000 svoji činnost Městsko-lázeňské informační centrum Lázně Bohdaneč o. p. s. Vzniklo jako nezisková organizace založená městem Bohdaneč. Mezi činnosti, jejichž skladba bude zřejmě v mnohém podobná ostatním střediskům, náleží samozřejmě informování veřejnosti o kulturních, společenských a sportovních akcích ve městě a blízkém okolí, kopírování dokumentů do formátu A3, poskytování připojení na internetovou síť a prodej map, turistických průvodců, pohlednic, známek, jízdenek a vstupenek.
Díky připojení na internet se návštěvníci infocentra mohou informovat o nejčerstvějších aktualitách z radnice přímo na internetových stránkách města na adrese www.bohdanec.cz nebo si podle vlastní chuti brouzdat na internetu. Při prvním seznamování s internetovou sítí mohou pomoci naše ochotné pracovnice.
Připravujeme nové propagační materiály města a lázní určených pro turisty a cykloturisty, pro podnikatele, kteří chtějí v městě investovat nebo pro návštěvníky veletrhů, se zaměřením na turistický ruch.
Těšíme se na spolupráci s ostatními informačními středisky, v první řadě s lázeňskými městy, se kterými si rádi vyměníme zkušenosti v oblasti propagace města a lázní.

Martin Prorok

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Informační centrum Lázně Bohdaneč

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 10.01.2001

Copyright 1998-2023 © Luděk Šorm