Návrat na hlavní stranu

Klub vojenských důchodců - Příbor [ Klub ]

Klub vojenských důchodců - Příbor

Kontaktní místo Krajského vojenského velitelství Ostrava.

K 31. 12. 2004 došlo ke zrušení Územních vojenských správ a veškerou jejich agendu převzalo KVV v Ostravě.

Jednou z oblastí činnosti KVV je vedení evidence důchodců rezortu Ministerstva obrany ČR. Tito jsou sdružování v klubech, které KVV řídí a částečně materiálně podporuje jejich činnost.

Klub vojenských důchodců Příbor sdružuje důchodce z regionu Příbor, Kopřivnice, Studénka a Bílovec. Jeho sídlo je na ulici Čs. armády 1377 ( suterén). Je otevřen každé úterý od 14:00 do 18:00 h a pro dámský klub každé první pondělí v měsíci od 14:00. do 17:00 h.

Klub řídí rada, která zasedá každé poslední úterý v měsíci od 14:00 h.

Předsedou rady a současně terénním pracovníkem KVV Ostrava je Ladislav Jerguš, který zajišťuje kontakt mezi KVV a vojenskými důchodci, přijímá žádosti. Současně spolupracuje s orgány územní správy, s organizacemi spolupracujícími s MO (ČSOL, ČSWBS, Svaz letců apod.) v oblasti koordinace péče o důchodce a válečné veterány.

Kontaktní místo pro voj. důchodce je v klubu každé úterý od 14:00 do 18:00 h a každý čtvrtek od 9:00 h do 11:00 h. Mimo tuto dobu na tel číslech 724 463 919 nebo 723 152 959.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Klub vojenských důchodců - Příbor
Ladislav Jerguš
ČS. armády 1378
742 58 Příbor
Česko (CZ)
tel: (+420) 723 463 919
(+420) 723 152 959

Z TISKOVÝCH ZPRÁV A ČLÁNKŮ

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Klub
AKTUALIZACE: Petra Kolářová (Kancelář vedení města) org. 139, 03.09.2013 v 09:01 hodin

Copyright 1998-2023 © Luděk Šorm