Návrat na hlavní stranu

Klub seniorů města Příbora [ Klub ]

Klub seniorů města Příbora se nachází na náměstí S. Freuda v přízemní části domu č. p. 33, vedle restaurace Slavia. Klub byl založen v roce 1983 pod názvem „ Klub důchodců města Příbora“. Uvedený název byl změněn na začátku roku 2008 a nový název je „ Klub seniorů města Příbora“. V klubu je registrováno 178 členů s průměrným věkem 70 let. Denní návštěvnost je asi 35 - 40 lidí.

Klub je vybaven televizí, má vlastní video a magnetofon.

Senioři jsi můžou v čistém a příjemném prostředí posedět při kávě, nebo čaji, popovídat si a podělit se o své starosti a problémy s ostatními. Každý měsíc v roce výbor klubu organizuje pro seniory různé akce, jako např. poznávací zájezdy po České republice, návštěvu divadel v Ostravě na předem vybraná představení, exkurze v zajímavých firmách, turistické zájezdy, zájezdy na nákupy do Polska, nebo vlastní akce „ Posezení v klubu při specialitách“.

Pokud vám je, milí senioři města Příbora a přilehlých obcí, doma smutno a cítíte se být osamělí, neváhejte a přijďte mezi nás. Rádi vás uvítáme v našem klubu, který vám je denně k dispozici, dle níže uvedených otvíracích hodin.

Zápis z výroční schůze:

V polovině ledna  2013 se  konala  Výroční členská schůze Klubu seniorů města Příbor, kde výbor klubu  zhodnotil svoji práci a informoval členskou základnu o činnosti a celoročním dění v klubu seniorů za uplynulý rok 2012.

Schůze se zúčastnilo 96 členek a členů, což představuje 66,21 % z celkového počtu registrovaných členů. Nižší účast se projevila z toho důvodu, že někteří  členové a členky  zasedali v komisích při volbě prezidenta republiky a část členek a členů se omluvili z důvodu chřipkového onemocnění.  Ze zastupitelů města Příbor přijala naše pozvání p. Ing. Dana Forišková,PhD - místostarostka města.

Schůzi zahájil a řídil po celou dobu jednání p. Stanislav Ulman - člen výboru pro kulturu. Přivítal přítomné, včetně zastupitelky města a požádal předsedu Klubu seniorů p. Vojtěcha Lysa, aby předložil  členské základně zprávu o činnosti klubu seniorů v průběhu roku 2012. Obsahem zprávy bylo informovat přítomné o celoročním dění v klubu se zaměřením na konkrétní práci výboru.


V klubu seniorů je registrováno 145 členek a členů, z toho 110 žen a 37 mužů. V průběhu roku 2012 navštívilo klub seniorů 7.000 lidí s průměrnou denní návštěvností 30 členek a členů. Z řad občanů města bylo přijato do klubu celkem 11 členů a členek.

Členskou  základnu  řídí nadále čtyřčlenný  výbor, kterému   předsedá p. Vojtěch Lys. Každý z členů výboru je pověřen funkcí, z které mu vyvstanou úkoly: paní Pavlína Pavlíková, pracuje jako  jednatelka klubu, paní Františka Potůčková pracuje jako pokladní a p. Stanislav Ulman jako kulturní referent.

Výbor se pravidelně schází ke svému jednání jednou za měsíc. Všichni jmenovaní členové včetně předsedy svědomitě plní uložené úkoly, ke spokojenosti všech členek a členů klubu seniorů. Za celoroční  práci patří celému výboru upřímné  poděkování.

Poděkování rovněž patří všem členům a členkám klubu za materiální a finanční pomoc při zajišťování akcí v klubu, členkám za celoroční úklid  klubu  formou  týdenních  služeb,  za denní  vaření  kávy  a  čaje a obsluhu při akcích.

Zvláštní poděkování patří zastupitelům města: starostovi města Ing. Milanu Strakoši, místostarostce Ing. Daně Foriškové PhD, Bc. Lence Filipcové, vedoucí odboru sociálních věcí, za příkladnou  spolupráci v řešení  našich  požadavků s podílem  na  zajišťování  provozu  klubu .


Další část zprávy byla věnována podrobnějšímu výčtu akcí, které pro své členy zajišťovali členové výboru. V průběhu roku se uskutečnilo: 4 zájezdy, 6 společenských akcí a 1 přednáška Městské policie města Příbor. 


Každým rokem se provádí revize vlastních finančních prostředků klubu, s jejím výsledkem seznámila členskou základnu paní Pavlína Pavlíková - členka revizní komise a o čerpání  vlastních finančních prostředků se přítomní členové klubu seniorů dověděli ze zprávy, kterou předložila paní Františka Potůčková - pokladní klubu.


V diskuzi vystoupila místostarostka města Ing. Dana Forišková PhD, podrobně informovala přítomné o veškerém dění ve městě, co se podařilo ve městě změnit a vybudovat, co nás občany města čeká v letošním roce a odpovídala diskutujícím členům na jejich dotazy.  

Po ukončení schůze následovala volná zábava, byla připravená tombola se  45 výhrami a občerstvení. K tanci a poslechu hráli a zpívali  p. Tomáš Nikodým s Ing. Jiřím  Poláškem.

Připravenost a samotný průběh Výroční členské schůze hodnotila většina přítomných členů a členek klubu seniorů velmi kladně. Máme radost, že se uvedená akce podařila a spokojenost členek a členů klubu seniorů je pro členy výboru poděkováním a výzvou k další kvalitní práci v letošním roce.

Provozní doba: 

Pondělí:

8:30 - 11:00

Úterý:

8:30 - 11:00

Středa:

8:30 - 11:00

Čtvrtek:

8:30 - 11:00

14:00 - 17:00

Pátek:

8:30 - 11:00

V sobotu, neděli a ve svátky je klub seniorů uzavřen.

Informace podávají a na případné dotazy Vám odpoví:

Vojtěch Lys
předseda Klubu seniorů města Příbora
Telefon: 556 725 708
Mobil: 737 766 127

Pavlína Pavlíková
jednatelka Klubu seniorů města Příbora
Telefon: 597 582 046
Mobil: 604 274 846
e-mail : pavla.pavlikova@razdva.cz

KONTAKTNÍ ADRESA:

Klub seniorů města Příbora
Vojtěch Lys, předseda KD
Nám. S. Freuda 33
742 58 Příbor
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 725 108

FOTOGALERIE

DOKUMENTY

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km

Typ záznamu: Klub
AKTUALIZACE: Petra Kolářová (Kancelář vedení města) org. 139, 03.09.2013 v 08:59 hodin

Copyright 1998-2023 © Luděk Šorm