Návrat na hlavní stranu

Klub filatelistů Příbor [ Klub ]

V knize zápisu ze schůzi Klubu filatelistů pro Příbor a okolí se na třech místech uvádí, že první valná hromada klubu se konala 31. 12. 1922 a toto datum je zde pokládáno za datum založení klubu. Podle článku v časopise Filatelie byl klub založen 11. 11. 1922. Byl schválen výnosem zemské správy politické v Brně dne 10. 12. 1922.


Je možné to chápat tak, že 17. 11. 1922 přípravný výbor oznámil ústředí založení klubu a pod tímto datem byl klub zaregistrován, ale  vedeni klubu chápalo založení od první valné hromady.
Kniha zápisů začíná datem 15. 2. 1925. Nemáme tedy zápisy z let 1923 a 1924, dá se však předpokládat, že to, co platilo o složení a počtu členů v r.l925, platí i o letech 1923 - 1924.  23. února 1925 čítal klub filatelistů v Přiboře 13 členů a byli to zřejmě snad všichni členové zakládající:
Frant.Huttler, obchodník /radní/,
Josef Kálal, ředitel reálného gymnázia,
MVDr  Ladislav Kimmel, zvěrolékař,
Jan Kuřec, úředník firmy Mandler,
Otto Machinek, obchodník,
Č. Pospěch,
PhMr.K Puszkailer, lékárnik ve Vsetíně /přistoupil v záři 1925,
Jan Riemer, hoteliér,
Frant. Šarek, přednosta železniční stanice v Kopřivnici, Vitězslav Taube, malíř písma a pokojů,                 
J. Toman,
Svatoslav Waka, městský tajemník.

Předsedou klubu byl s největší pravděpodobností od r. 1922 a určitě od r. 1925 až do zákazu činnosti klubu za německé okupace pan Fr. Šerek. Významným filatelistou, známým i v pražském ústředí byl ředitel Josef Kálal. Zprvu zastával v klubu funkci revizora účtů, později byl místopředsedou. Lékárník p. K. Puszkailer byl zase známý spíš jako turista a fotograf. Byl členem do r. 1929. V lednu 1928 přistoupili do klubu dva členové z Kopřivnice. V témže roce zemřel zakládající člen MVDr. Lad. Kimmel a v dalším roce přistoupilo šest členů z Kopřivnice a ze Štramberka, mezi nimi dr.Chalupa /jeho syn je členem dosud a automobilový závodník Josef Veřmiřovský. Nejvíc členů čítal klub v roce 1937, a to 21.


Na valné hromadě dne 18. 2. 1928 konané jako vždy v hotelu Kladiva /dnes Slavie/ byl vznesen návrh, aby se měsíční schůzky konaly v Kopřivnici. Přijat byl návrh p.ředitele Kálala, konat schůzky v letních měsících v Kopřivnici, ostatní v Přiboře. V r. 1935 a dalších letech se pak schůzky konaly střídavě v Příboře a v Kopřivnické sokolovně každé třetí úterý v měsíci.

Složení výboru v 20. letech se nijak neměnilo; předseda byl p. Frant Šerek, místopředsedou Lad. Kimmel a po jeho úmrtí řed. Kálal, jednatelem V.Taube, pokladníkem J.Toman, správcem kolování Jan Kuřec, archivářem a knihovníkem Jan Riemer, revizory Jos. Kálal a K. Barvik, později Alfréd Jílovský a p. Bönisch.

V r. 1935 se konala výstava známek v Mor. Ostravě. Ukázkou své sbírky ji obeslal Frant.Šerek. Není blíže určeno, jaká ukázka to byla. Vystavoval též v Bratislavě v r. 1937, získal stříbrnou medaili a zúčastnil se bratislavského sjezdu filatelistů. V roce 1936 se členové zúčastnili dvou přednášek red. Ervína Hirsche ve Val. Meziříčí. V Praze bylo nově ustaveno ústředí filatelistických spolků a příborský klub byl vyzván, aby se nechal v tomto ústředí registrovat. Přihlášku podal klub v únoru 1937.

FOTOGALERIE

DOKUMENTY

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Klub
AKTUALIZACE: Petra Kolářová (Kancelář vedení města) org. 139, 03.09.2013 v 08:42 hodin

Copyright 1998-2023 © Luděk Šorm