SEARCH.CRYSTAL.cz

Klub důchodců Hájov [ Klub ]

Každoročně se scházejí členové Klubu důchodců v Hájově na výroční členské schůzi. Tentokrát to bylo v neděli 5. 2. 2012.
Na programu bylo hodnocení předešlého roku a také jsme byli seznámeni s připravovanými kulturními akcemi na letošní rok.
Paní Mirka Matoušová, která zastupovala nemocnou předsedkyni paní Zárubovou, přivítala na dnešním jednáním všechny přítomné a hosty. Také vzpomněla na zemřelé členy a jejich památku jsme uctili minutou ticha.
Členové klubu žijí celoročně pestrým společenským životem. Pravidelně na Vánoce a svátek matek příjmou pozvání dětí z mateřské školky, které se představí vždy s pěkným kulturním programem. Také nás vždycky obdarují malým dárečkem a my je zase odměníme nějakou sladkostí. Velice si vážíme spolupráce s mateřskou školkou a paní ředitelkou, vždyť děti a senioři mají k sobě tak blízko.
Několikrát ročně navštěvujeme ostravská divadla a vstupenky nabízíme i ostatním spoluobčanům, abychom obsadili autobus. Svou činností též přispíváme ke zkrášlení naší obce. Staráme se o výsadbu a udržování truhlíků s muškáty, které jsou umístěny na oknech obecního domu. V loňském roce jsme obdrželi 550 Kč v soutěži v rámci města. Peníze jsme použili na nákup zeminy a hnojiva na letošní rok. Více spolupracujeme s kulturní komisí naší obce a podílíme se tím podle možností na společně pořádaných akcí.
Také nezapomínáme popřát a dát kytičku jubilantům k příležitosti životních jubileí. Vždyť v loňském roce jich bylo několik.
60 let Marie Lysová
65 let Vladimír Drozd
Marta Kabátová
Mirka Štěpánová
Jan Matula
Božena Matulová
70 let Jitřenka Kocourková
80 let Marie Ondřejeová
Diamantová svatba Alois a Božena Kabátovi.

V měsíci červnu jsme navštívili zámek v Miloticích u Hodonína. Prohlédli jsme si též zámeckou zahradu a ochutnali víno.
Druhý zájezd byl na Flóru do Olomouce v měsíci srpnu. Kvetly právě růže a gladioly. Nakoupili jsme si semena květin, a moc se nám to líbilo.
A protože minulý rok byl úrodný na ovoce, připravili jsme si v klubu výstavku ovoce a zeleniny. Věřte, že bylo co vystavovat, nejvíce však jablek a to neledajakých. Kdo nevěděl, jakou odrudu pěstuje, zcela určitě jsme ji společnými silami pojmenovali.
Na naší výroční schůzi přijala pozvání místostarostka paní Dana Forišková a předseda z osadního výboru pan Radek Jurečka. Paní Forišková byla u nás poprvé a potěšila nás její slova uznání, jak se vyjadřovala k naší činnosti a životu klubu důchodců. Pan Jurečka nás navštěvuje v průběhu roku a jsme za to rádi, protože nás informuje o aktuálním dění v obci a městě. Paní Matoušková poděkovala naším hostům za přízeň a oporu, které se ze strany obce a města těšíme.
O pěkný průběh schůze se postaraly paní Lidka Matulová a Alena Kubečková a po odsouhlašení pokladní a revizní zprávy jsme své výroční jednání ukončili.


Jan Matula

Z TISKOVÝCH ZPRÁV A ČLÁNKŮ

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Klub
AKTUALIZACE: Petra Kolářová (Kancelář vedení města) org. 139, 11.01.2013 v 10:52 hodin